Weber Beamix Eco metselmortel 20kg

Merk: Weber Beamix Hubo-referentie: 953658
Weber Beamix Eco metselmortel 20kg 1
Weber Beamix Eco metselmortel 20kg 1

1 van 2

Kenmerken
  • Merk Weber Beamix
Alle kenmerken
7,29
0,36/kg

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Eco metselmortel van Weber is een milieuvriendelijke, duurzame mortel voor het metselen van dragend, niet-dragend en waterkerend metselwerk. De mortel kan gebruikt worden voor het metselen van zowel zuigende als matig zuigende betonstenen en snelbouwstenen.

  • Extra lang en soepel te verwerken
  • Milieuvriendelijk: 50% minder CO2 uitstoot
  • Binnen en buiten toepasbaar

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Weber Beamix
Mengverhouding
Weber Beamix Metselmortel eco 20 kg. mengen met 2,1 - 2,5 ltr. leidingwater.
Minimale voegbreedte
10 mm
Maximale voegbreedte
20 mm
Gewicht
20 kg
Lengte
95 mm
Hoogte
47 cm
Breedte
27 cm
Sterkteklasse
EN 998-2: M5
Fysieke kenmerken
Type metselmortel
Metselmortel
Kleur
Grijs
Technische kenmerken
Droogtijd
14 h
Substantie
Poeder
Maximale verwerkingstemperatuur
35 °C
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Verwerkingstijd
120 min
Materiaal van Doeloppervlak
Anders, Anders
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Houdbaarheid
12
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
27 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
20 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
47 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
953658
EAN- / barcode
8711474016177
Leverancierscode
W450062
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Ecocheques
Ecocheques icon

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.