Weber Beamix snelcement 4kg

Merk: Weber Beamix Hubo-referentie: 546183
Weber Beamix snelcement 4kg 1
Weber Beamix snelcement 4kg 1
Weber Beamix snelcement 4kg 2
Weber Beamix snelcement 4kg 3

1 van 4

Kenmerken
  • Kleur Grijs
  • Droogtijd 0,13 h
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Breedte 17 cm
  • Hoogte 36,5 cm
Alle kenmerken
14,99

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het snelcement van Weber is een reparatiemortel met een snelle verharding, die breed inzetbaar is en uitstekend gebruikt kan worden voor reparaties van steenachtige ondergronden. Het snelcement is ideaal voor het vastzetten van trapleuningen, balustrades en leidingen.

  • Voor snelle montage en reparatie
  • Hecht goed op PVC
  • Ook te gebruiken voor wandcontactdozen en leidingen

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Breedte
17 cm
Hoogte
36,5 cm
Lengte
95 mm
Gewicht
2 kg
Type asfalt/beton reparatiebouwstof
Reparatiemortel
Technische kenmerken
Droogtijd
0,13 h
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Verwerkingstijd
5 min
Vorstbestendig
Ja
Algemene kenmerken
Merk
Weber Beamix
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
36,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
546183
EAN- / barcode
8711474022628
Leverancierscode
W533054
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.