Zen Spa Zen Wellness parfum voor spa 250ml dennenboom

Merk: Zen Spa Hubo-referentie: 770180
Zen Spa Zen Wellness parfum voor spa 250ml dennenboom 1
Zen Spa Zen Wellness parfum voor spa 250ml dennenboom 1

1 van 2

Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Breedte 52 mm
  • Hoogte 16 cm
  • Lengte 52 mm
  • Merk Zen Spa
Alle kenmerken
17,99

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Geniet van een unieke relaxatie-ervaring met het Zen Wellness parfum dennenboom. De etherische oliën verspreiden een aangename geur en bezorgen je een opgewekt gevoel.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Fysieke kenmerken
Breedte
52 mm
Hoogte
16 cm
Lengte
52 mm
Gewicht
0,25 kg
Algemene kenmerken
Merk
Zen Spa
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
770180
EAN- / barcode
5410539213065
Leverancierscode
REV2110
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.