Aquaplan Flexifoil contactlijm 750ml

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 964657
Kenmerken
  • Type lijm Daklijm
  • Inhoud 750 ml
  • Droogtijd 48 h
  • Gebruik Buiten
  • Waterbestendig
Alle kenmerken
33,89
45,19/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met de FlexiFoil contactlijm van Aquaplan kun je je FlexiFoil EPDM-folie zowel verticaal op dakopstanden als horizontaal op het dakoppervlak bevestigen. De folie dient minstens 15cm van de dakopstand aangebracht te worden. Verder moet de volledige opstand en de eerste 15cm van het dakoppervlak rondom rond tweezijdig verkleefd worden als bescherming tegen de wind. Dankzij de handige spuitbus is deze contactlijm eenvoudig en snel aan te brengen.

  • Hecht op meeste ondergronden
  • Sneldrogend en gemakkelijk te verwerken
  • 2-zijdig aanbrengen

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type lijm
Daklijm
Gebruik
Buiten
Kleur
Wit
Breedte
70 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
34,5 cm
Dubbelzijdig
Verpakking
Blik
Bevestigings-/aanbrengmethode
Verlijmen
Gewicht
0,75 kg
Technische kenmerken
Inhoud
750 ml
Droogtijd
48 h
Waterbestendig
Materiaal van doeloppervlak
Bitumen, Hout - massief
Verbruik
0,35 kg/m²
Substantie
Spray
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Werking
Systeem
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Verwerkingstijd
10 min
Behandeling
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,92 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
7 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
34,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
964657
EAN- / barcode
5413466954667
Leverancierscode
02788800
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.