Splash Anti-calc tegen kalk 1l

Merk: Splash Hubo-referentie: 104906
Splash Anti-calc tegen kalk 1l 1
Splash Anti-calc tegen kalk 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Merk Splash
Alle kenmerken
14,99
14,99/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Anti-calc van Splash is een efficiënte anti-kalk behandeling voor je zwembad. Dit produkt voorkomt kalkaanslag in het water van je zwembad en beperkt het vastzetten van vuildeeltjes op de zwembadwand.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Splash
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,1 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
48 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
24 cm
Gewicht
1 kg
Hoogte
24 cm
Lengte
48 cm
Werking
Manueel
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
104906
EAN- / barcode
5410539202199
Leverancierscode
LIQ0654
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.