Splash pH Mini 1l

Merk: Splash Hubo-referentie: 104901
Splash pH Mini 1l 1
Splash pH Mini 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Kant & klaar Niet van toepassing
  • Werking Manueel
  • Merk Splash
Alle kenmerken
3,79
3,79/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

pH Mini de Splash verlaagt de pH-waarde van het water.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Kant & klaar
Niet van toepassing
Merk
Splash
Ecologisch
Niet opgegeven
Tijd tot effect
8 h
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Breedte
10,5 cm
Gewicht
1,155 kg
Hoogte
24,5 cm
Lengte
52 mm
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,31 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
5,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24,5 cm
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Ja
Referenties en codes
Hubo-referentie
104901
EAN- / barcode
5410539202205
Leverancierscode
LIQ0657
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.