Splash vloeibaar floculent flocking 5l

Merk: Splash Hubo-referentie: 184227
Splash vloeibaar floculent flocking 5l 1
Splash vloeibaar floculent flocking 5l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Breedte 18 cm
  • Hoogte 28 cm
  • Lengte 14 cm
  • Merk Splash
Alle kenmerken
24,99
5,00/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Met dit vlokkingsmiddel Splash maak je troebel water weer helder. Deze Flocking behandelt troebel water met micro-organismen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
18 cm
Hoogte
28 cm
Lengte
14 cm
Gewicht
5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Splash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5,1 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
18 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
184227
EAN- / barcode
5410539203370
Leverancierscode
LIQ0804
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.