Splash Filter-Net reiniger voor patroonfilter 1l

Merk: Splash Hubo-referentie: 104899
Splash Filter-Net reiniger voor patroonfilter 1l 1
Splash Filter-Net reiniger voor patroonfilter 1l 1

1 van 2

Kenmerken
  • Breedte 24 cm
  • Hoogte 24 cm
  • Lengte 48 cm
  • Merk Splash
Alle kenmerken
4,59

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze patroonfilter reiniger Filter-Net van Splash is speciaal ontwikkeld voor een makkelijke en grondige reiniging van het patroonfilter van je zwembad.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Breedte
24 cm
Hoogte
24 cm
Lengte
48 cm
Gewicht
1 kg
Algemene kenmerken
Merk
Splash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,1 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
48 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
24 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
104899
EAN- / barcode
5410539202304
Leverancierscode
LIQ0665
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.