Zen Spa Zen Wellness parfum voor spa 250ml lavendel

Merk: Zen Spa Hubo-referentie: 853084
Kenmerken
  • Volume 0,25 l
  • Kant & klaar Niet van toepassing
  • Werking Manueel
  • Merk Zen Spa
Alle kenmerken

Productinformatie

Omschrijving

Met dit sfeerparfum Zen Wellness geniet je van een ontspannende lavendelgeur die zal bijdragen aan een heerlijke quality time in je spa of jacuzzi. Nu enkel nog genieten!

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
0,25 l
Substantie
Vloeistof
Gebruiksklaar
Ja
Algemene kenmerken
Kant & klaar
Niet van toepassing
Merk
Zen Spa
Ecologisch
Niet opgegeven
Geschikt voor ruimte buiten/onderdeel tuin
Zwembad
Fysieke kenmerken
Werking
Manueel
Breedte
5,3 mm
Gewicht
0,25 kg
Hoogte
16,8 mm
Lengte
5,3 mm
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
11,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
11,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
15,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
853084
EAN- / barcode
5410539217377
Leverancierscode
REV2132
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad